ע ל גיבור חב לעב עפר ובנין בעמ - בוני הארץ : בוני הארץ