שלמה חביב חב לעב עפר ביוב בעמ - בוני הארץ : בוני הארץ