המפגש המקצועי של ענף הבניה והתשתיות, אילת 2018 - בוני הארץ : בוני הארץ

המפגש המקצועי של ענף הבניה והתשתיות, אילת 2018