תמונות מיום עיון של אגפי התשתיות והבניה החוזית - אוקטובר 2013 : בוני הארץ

תמונות מיום עיון של אגפי התשתיות והבניה החוזית – אוקטובר 2013