הארכת תוקף של אישורים ותוכניות – בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" - בוני הארץ : בוני הארץ

הארכת תוקף של אישורים ותוכניות
בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"

כחלק מהשלכות מלחמת "חרבות ברזל" פעלנו להארכת תוקף של היתרי בניה, החלטות וועדה, תיקי המידע ומפות מדידה. אורכות אלו עודכנו במסגרת חוק הארכת מועדים, הוראת שעה – חרבות וברזל והצו מכוחו באופן הבא:

תיקי מידע, החלטות וועדה שאמורים לפקוע בין התאריכים 7.10.23 ל – 7.4.24 תהיה אורכה של 7 חודשים ממועד הפקיעה של אותו האישור. 

מפת מדידה במסגרת בקשת מידע להיתר שאמורה לפקוע בין התאריכים 7.10.23 ל- 7.4.24 האורכה תהיה של 4 חודשים ממועד הפקיעה. 

היתר בניה שאמור לפקוע בין התאריכים 7.10.23 ל-7.4.24  תהיה אורכה של 6 חודשים ממועד הפקיעה.

בנוסף, הוארכו תוקפן של תוכניות והוראות פקיעה בתוכניות שפג תוקפן בין המועדים 07.10.2023 ועד 07.03.2024 בחצי שנה ממועד הפקיעה.

בימים אלו, עקב המחסור המתמשך בעובדים בענף הבניה, אנו פועלים בניסיון להאריך את היתרי הבניה ואת התכניות לתקופה נוספת.