מכתב של התאחדות הקבלנים לשר הפנים על היעדר ייצוג במועצה הארצית - בוני הארץ : בוני הארץ

מכתב של התאחדות הקבלנים לשר הפנים על היעדר ייצוג במועצה הארצית

תזכיר חוק לשילוב נציגים של משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות במוסדות התכנון הופץ להערות הציבור, בתזכיר מוצע להגדיל את מספר הנציגים מטעם הממשלה בהרכב הועדות המחוזיות לתכנון ובנייה.

על פי התזכיר, נציגי הממשלה הנוספים ימונו מטעם משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות

התאחדות הקבלנים בוני הארץ הגיבה ושלחה מכתב לשר הפנים בנושא, בו נכתב כי היא הנציגה של ענף הבנייה והתשתיות בישראל, ולכן היעדרה מהמועצה הוא טעות היסטורית.

במכתב שנשלח נכתב: "להחלטות המועצה הארצית יש השפעה ישירה ומשמעותית על הקבלנים בישראל, כמי שאמונים על כלל הבנייה ועל יישומן של החלטות המועצה הארצית בפועל. לעמדתה וקולה של התאחדות הקבלנים בוני הארץ חייבת להיות השפעה משמעותית על איכות הדיונים במועצה ועל איכות ההחלטות המתקבלות בה"

לחצו לקריאת הכתבה המלאה