עיריית פתח תקווה נגד התחדשות עירונית - בוני הארץ : בוני הארץ

עיריית פתח תקווה נגד התחדשות עירונית

להתאחדות הקבלנים בוני הארץ יש טענות קשות נגד עיריית פתח תקווה:

"בשורה של פעולות שכוללות גם מצגי שווא ומצגים מטעים לכאורה בישיבת מועצת העיר, העירייה יצרה לדעת ההתאחדות מצב בלתי נסבל שהלכה למעשה מחסל את ההיתכנות הכלכלית של למעלה מ-200 פרויקטים של התחדשות עירונית בפתח תקווה המצויים בתהליכי תכנון, ובהם למעלה מ-12 אלף יח"ד, והופך את חידוש העיר לבלתי ישים" – כך נטען בשתי עתירות מנהליות שהגישה ההתאחדות ובעתירה של כ-100 יזמי בנייה שבונים בפתח תקווה. ההתאחדות חוששת לעתיד ההתחדשות העירונית בעיר. "במסווה של דאגה לצרכים ציבוריים, העירייה הופכת את ההתחדשות העירונית בעיר לבלתי אפשרית, תוך כדי שהיא פוגעת בעשרות אלפי תושבים", כפי שנטען בעתירות.

בישיבת מועצת העיר ב-30 באפריל 2023 אושר תיקון לחוק העזר העירוני המייקר את היטלי הפיתוח שנדרשים קבלנים לשלם לעירייה בתמורה להיתרי בנייה. זוהי הפעם הראשונה בה העירייה ייקרה את התעריפים של היטלי סלילה ותיעול מאז שנת 2016.

בעתירות נטען כי בניגוד לטענת העירייה לפיה תהיה "העלאה מינורית של שבעה אחוזים" בהיטלים, בפועל התעריפים זינקו ב-140 אחוז ואף יותר. עוד טוענת ההתאחדות כי מאז אפריל ועד סוף נובמבר, העירייה המשיכה לכאורה להסתמך על התעריפים הישנים בחישוב הרווח היזמי, למרות שידעה לכאורה שהחדשים ייכנסו בקרוב לתוקף – והמשמעות היא הבדלים של מיליוני שקלים.

לפי העתירות, התעריפים החדשים כוללים עלויות שקשורות במימון פרויקט המטרו שיעבור בעיר, שגולגלו על יזמי הבנייה בניגוד לעמדת משרד הפנים, ותוך עריכת תחשיב לקוי לכאורה אשר שימש בסיס לתעריפים החדשים. נציין בהקשר זה, כי משרד הפנים – שהוא בין הנתבעים בעתירות – נתן לעירייה הנחיה שלא לכלול את עלויות המטרו.

ההתאחדות טוענת כי כל אלה מייקרים בעשרות אחוזים את עלויות הבנייה של הפרויקטים, משנים לגמרי את דוח האפס וחותכים את הרווח היזמי, מה שפוגע משמעותית בהיתכנות הכלכלית של הפרויקטים ובסיכויים לבוא לידי מימוש. נטען גם, כי ייקור התעריפים, ונגזר מכך הורדת הרווח היזמי, יוביל לכך שהבנקים המלווים לא יאשרו ליווי בנקאי, וכי הם יעדיפו לבחון פרויקטים שבהם אחוזי הרווח היזמי תואמים רווחיות מינימלית שדורשים הבנקים.

בעתירות קיים פירוט של מ-200 פרויקטים של התחדשות עירונית בפתח תקווה ובהם למעלה מ-12 אלף יח"ד, שנמצאים בתהליכי תכנון מול העירייה ומול המנהלת להתחדשות עירונית "כרמים", שכתוצאה משינוי התעריפים, יועמסו עליהם עלויות נוספות של למעלה מ-600 מיליון שקל – עד 80 אלף שקל לכל יח"ד.

לדברי ההתאחדות, "הפעולות של עיריית פתח תקווה כלפי יזמי הנדל"ן, וההעמסה הכלכלית על הפרויקטים, ובפרט בתקופה הקשה שבה מצוי ענף הנדל"ן, עלולים לדעת ההתאחדות לסתום בפועל את הגולל על תחום ההתחדשות העירונית בפתח תקווה. ספק רב אם חידוש העיר יוכל להמשיך תחת חוקי העזר החדשים, ועל העירייה לקחת זאת בחשבון. עצירתם של 200 הפרויקטים המפורטים, ואלפי הפרויקטים שנמצאים בהליכי קידום ראשוניים או פרויקטים פוטנציאליים, הינה בשורת איוב עבור המשפחות בפתח תקווה הגרות בבניינים רעועים ומייחלות להתחדשות עירונית. אנו קוראים לעירייה לחזור בה ולבטל את התעריפים החדשים ולחשב מסלול מחדש, למען העיר ותושביה ולמען ענף ההתחדשות העירונית כולו".

העתירות הוגשו באמצעות עוה"ד אילן רובינשטיין וחנן שועי ותמיר, ממשרד עוה"ד רובינשטיין, שועי, תמיר. דיון בעתירות נקבע לחודש יולי 2024.

בעיריית פתח תקווה הגיבו לטענות:

בסוף שנת 2023 ולאחר קבלת כל האישורים הנדרשים ממשרדי הממשלה, משרד הפנים ומשרד המשפטים, פורסמו חוקי העזר של עיריית פתח תקווה. יודגש כי העירייה נדרשת ע"י משרד הפנים בעדכון התעריפים פעם בחמש שנים וכך נהגנו בדומה לכלל הרשויות בארץ.

על כל פנים, תעריפי היטלי הפיתוח של חוקי העזר מבוססים על תחשיב כלכלי תקין וחוקי שקיבל אף הוא את אישור משרד הפנים, ובהם בוצעו עדכונים לתעריפים הישנים שהיו בחוקי העזר הקודמים. כאמור, החוקים אושרו ע"י כל הגורמים הרלוונטיים כולל התעריפים שבבסיס החוקים. העירייה תגיש את תגובתה לעתירה ובה תפרט את כלל ההליכים שנעשו כחלק מאישור החוקים.

לחצו לכתבה המקורית 

עוד מאמרים בנושא