בונים את הארץ בימי קורונה – דף מידע (3,4) - בוני הארץ : בוני הארץ

בונים את הארץ בימי קורונה – דף מידע (3,4)

בונים את הארץ בימי קורונה – דף מידע (3,4)

שלום לחברינו הקבלנים בוני הארץ, המצויים בחזית העשייה הכלכלית – חברתית בימים מורכבים אלה.
התאחדות הקבלנים בוני הארץ פועלת ללא הרף לקדם את ענייניכם ודואגת להשאיר אתכם מעודכנים במתרחש.
דף מידע זה מכיל את תמצית הידיעות והפעולות שאנו מקיימים יום יום, במטרה לסייע לכם ולהוות עורף תומך ומקדם.
פרטים מלאים ניתן למצוא באתר האינטרנט של התאחדות הקבלנים בוני הארץ.

דף מידע זה מקיף מידע אודות הנושאים האלה:

 • נקבעו ספקים לאספקת ציוד מיגון בפני נגיף הקורונה.
 • הבהרה בעניין הגבלת מספר העובדים במשרדים ראשיים ובמטות של חברות בניה.
 • נוהל מנהל התכנון בנושא פעילות מוסדות תכנון בעת משבר הקורונה.
 • ממצאים ראשוניים של סקרי לינה ('סיירת לינה' ) באתרי בניה.
 • דחיית מועדי כניסה לתוקף של תקנים רשמיים.
 • אישור הקלה בערבות למכרזי פיתוח של משרד הבינוי והשיכון.
 • קווים מנחים להסעת עובדים חיוניים בענף הבניה.
 • דחיית מועדי תשלום לרשות מקרקעי ישראל.

 

תמיד אתכם,
אמנון מרחב  מנכ"ל
וסגל התאחדות הקבלנים
בוני הארץ.

 

נקבעו ספקים לאספקת ציוד מיגון בפני נגיף הקורונה                                       התאחדות הקבלנים בוני הארץ, קבעה את הספקים לאספקת ציוד מיגון בפני נגיף הקורונה במחירים מוזלים ביחס למחירי השוק. בשעות האחרונות נשלחו הודעות מייל לכל הקבלנים החברים בהתאחדות הקבלנים בוני הארץ, המפרטות את ההצעות שהתקבלו על ידי ספקים עד כה. על מנת לרכוש את הציוד, על הקבלנים יהיה לפנות ישירות לבתי עסק אלה  לצורך רכישתם במחיר מוזל.

הגבלת מספר העובדים במשרדים ראשיים ובמטות של חברות בניה – הבהרה

התקבלה הבהרה ממשרד הבינוי והשיכון לפיה לא יוגבל מספר העובדים במקום שבו מקיימים עבודות בינוי או עבודות תשתית, כולל שירותי ניהול ופיקוח ובלבד שמספר העובדים צומצם למספר הדרוש לצורך הבטחת פעילותו החיונית. יחד עם זאת מובהר כי מספר העובדים במשרדים הראשיים או במטות של חברות בניה, שאינם תומכים ישירות בעבודות הבניה או בעבודות התשתית, כדוגמת שיווק ומכירות, מספרם יצומצם לכדי 30% מהמצבה המקורית לכל היותר. לפירוט המלא לחץ כאן

פורסם נוהל מינהל התכנון בנושא פעילות מוסדות תכנון בעת משבר הקורונה

הנוהל מפרט את מנגנון קיום דיונים במוסדות התכנון הארציים והמקומיים בעת המשבר תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות ונציבות שירות המדינה. כמוכן, הנוהל מפרט את התנאים שלפיהם יתקיימו דיונים אלה. הנוהל מאפשר לקיים דיונים מעורבים, קרי, חלק מהמשתתפים יהיו נוכחים פיסית (בכפוף להגבלת מספר המשתתפים בחלל סגור) וחלק אחר ישתתפו בדיון מרחוק (שיחות ועידה). לקריאת הנוהל המלא לחץ כאן

שיפור בממצאי סקרי לינה ('סיירת לינה' באתרי בניה)
התאחדות הקבלנים בוני הארץ, ביחד עם הקרן לעידוד ענף הבניה ובאמצעות מטה הבטיחות, מפעילה 'סיירת לינה'. הסיירת שהחלה את פעולתה שלשום, מגבירה את היקפי הפעילות והיא תמשיך להגדיל היקפים עד לרמה של 20-30 מקומות לינה ביום, בדגש על מתחמי לינה באתרי בניה. במהלך היום ואתמול נערכו 10 סקרים והממצאים האופייניים מלמדים על שיפור ביחס לסקרים שהתקיימו שלשום (ביום הראשון לפעילות סיירת הלינה):

 • מרבית מתחמי הלינה שנסקרו נמצאו מגודרים ומופרדים מאזורי העבודה;
 • עובדים במקומות העבודה שנסקרו קיבלו ציוד מיגון כמו מסכות, נשמיות וכפפות סטריליות;
 • כל העובדים קיבלו כלי מיטה, שמיכות וכיוצ"ב;

מטה הבטיחות מבקש להדגיש שגם הלנה של עובדים בדירות שהינן לקראת מסירה, מחייבת התייחסות לדירות אלה כאל מתחם לינה תוך התאמת הקווים המנחים למתחמי לינה מסוג זה. להוראות בטיחות בשפה הערבית ללינה במתחמי לינה שבאתרי בניה לחץ כאן

 

שר הכלכלה דחה את מועד הכניסה לתוקף של תקנים רשמיים

לאור משבר מגפת הקורונה, דחה שר הכלכלה ל1 ספטמבר 2020 את מועד הכניסה לתוקף של העדכונים לתקנים רשמיים וביניהם תקנים המשפיעים על ענף הבניה:

 • ת"י 60745 חלק 2.8 – כלי עבודה חשמליים מופעלי מנוע המוחזקים ביד – בטיחות דרישות מיוחדות למספריים ולמקבים, מיולי 2009.
 • ת"י 12159 – מעליות זמניות לבניה המיועדות לאנשים ולחומרים, ממרץ 2012.

 

אישור הקלה בערבות למכרזי פיתוח של משרד הבינוי והשיכון

לאור המצב במדינה, החליטה ועדת מכרזים העליונה, שלא לחייב בהגשת ערבות הצעה למכרזי הפיתוח של משרד הבינוי והשיכון, למכרזים שאומדן המכרז הינו עד 5 מיליון ש"ח כולל מע"מ. לצפייה לחץ כאן

 

קווים מנחים להסעת עובדים חיוניים בענף הבנייה

הקווים המנחים שפורסמו על ידי מטה הבטיחות לפני מספר ימים, נבחנו לאור ההנחיות האחרונות שפורסמו היום (25 מרץ 2020) על ידי משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות, ונמצאו תקפים. מנהלים מתבקשים לפעול על פי הקווים המנחים לקריאה לחץ כאן

 

דחיית מועדי תשלום לרשות מקרקעי ישראל

בעקבות פניית ההתאחדות ולאחר עבודה צמודה של ההתאחדות מול שרת השיכון והבינוי ומנהל רשות מקרקעי ישראל, הודיעה רשות מקרקעי ישראל כי היא דוחה את מועדי התשלום המגיעים להם. התשלומים הקבועים בשוברי התשלום שהנפיקה רמ"י נדחו עד יום 27.4.2020. דחיית התשלומים תתבצע ללא תוספת ריבית והצמדה. ההחלטה על דחיית התשלומים התקבלה על רקע משבר הקורונה ורצונה של רשות מקרקעי ישראל להיות קשובה לצורכי המשק ולמצוקת היזמים והקבלנים. לפרטים מלאים לחץ כאן