בטיחות במלחמה איגרת מס' 1 - בוני הארץ : בוני הארץ

בטיחות במלחמה איגרת מס' 1

מנהלים, קבלנים ושותפים לדרך,

בשבועות האחרונים אירעו תאונות קשות בענף הבניה, האחרונה שבהן נגרמה בנסיבות של קריסת פיגום זיזי. איננו יודעים לאמוד את מידת ההשפעה של המצב הביטחוני על נסיבות הגרימה של תאונות אלו, אולם אנו כן יודעים לומר בוודאות שהמצב הביטחוני עלול להשפיע על תודעת ההתנהגות הבטוחה הנדרשת מכל עובד וכל בעל תפקיד.

זו העת לחבק ולהנהיג את אנשינו ולעזור להם לשמור על עצמם. זו העת לחובת זהירות מוגברת. זו העת להפגין מנהיגות בטוחה.

מצורפת לעיונכם איגרת מס' 1 העוסקת בבטיחות בעת מלחמה. קיראו אותה היטב, הפנימו את התובנות שלה ויישמו את הלקחים באתרים, למען בטיחות העובדים.