דיווח שכר לחודש ספטמבר המדווח במהלך חודש אוקטובר - בוני הארץ : בוני הארץ

דיווח שכר לחודש ספטמבר המדווח במהלך חודש אוקטובר

בעקבות פניית התאחדות הקבלנים בוני הארץ, רשות האוכלוסין מאריכה את מועדי התשלום עבור התשלומים הנגזרים משכרם של העובדים הפלסטינים, הן התשלומים המועברים למת"ש והן תשלומי הפנסיה לקרן עמיתים.

רצ"ב מכתבה של הרשות:

הודעה למעסיקי עובדים פלסטינאים דיווח שכר