הודעת משרד האוצר בדבר שורה של הקלות לעסקים קטנים ובינוניים במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה. - בוני הארץ : בוני הארץ

הודעת משרד האוצר בדבר שורה של הקלות לעסקים קטנים ובינוניים במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה.

במטרה לסייע בהתמודדות עם הקשיים התזרימיים שנובעים כתוצאה ממלחמת "חרבות ברזל", החשב הכללי במשרד האוצר, הודיע על שורת הקלות במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה.

 

לפרטים מלאים יש להיכנס לקישור:

https://www.gov.il/he/departments/news/press-12102023