הנחיית החשב הכללי לחשבי משרדי הממשלה - תשלום מיידי לספקים ורשויות מקומיות - בוני הארץ : בוני הארץ

הנחיית החשב הכללי לחשבי משרדי הממשלה – תשלום מיידי לספקים ורשויות מקומיות

בעקבות פניית התאחדות הקבלנים בוני הארץ לחשב הכללי ושיחות עימו, הנחה החשב הכללי, מר יהלי רוטנברג, את חשבי משרדי הממשלה להעברת תשלומים באופן מיידי לרשויות המקומיות ולספקי הממשלה, על מנת לאפשר להם לתת מענה מיידי ורחב ולהמשיך לפעול בצורה מלאה תוך הקטנת התלות בקבלת כספים מהממשלה.

עוד הנחה החשב הכללי לבצע תשלום מיידי עבור חשבוניות מאושרות כדין ללא כל ימי אשראי, וכן האפשרות להעביר מקדמה על חשבון התשלום עד שיעור של 80%  מהחשבון ברשויות המקומיות הנמצאות עד 40 ק"מ מקו גבול עזה או עד 7 ק"מ מקו גבול לבנון, כדי להקל ככל הניתן לקראת דרישת התשלום.

תשלום מיידי לספקים ורשויות מקומיות חרבות ברזל