פרסום הצטרפות למאגר ספקים בעלי יכולת ייצור ואספקה של מבני קבע באתר של החטיבה להתיישבות - בוני הארץ : בוני הארץ

פרסום הצטרפות למאגר ספקים בעלי יכולת ייצור ואספקה של מבני קבע באתר של החטיבה להתיישבות

הצטרפות למאגר ספקים של החטיבה להתיישבות בעלי יכולת ייצור ואספקה של מבנים מהירי הקמה למגורים ולמבני ציבור (עם או בלי ממ"ד) וכן ספקים בעלי יכולת ייצור ואספקה של מרחבים מוגנים מרחביים וממ"דים – מבני קבע באתר

מועד אחרון לרישום למאגר הספקים – 12.11.2023 בשעה 10:00, בכתובת המייל:  michrazim@wzo.org.il

לתשומת ליבכם! 

  1. המועד להגשת בקשת רישום לספקים בעלי יכולת לספק מבנים יבילים-ארעיים הסתיים.

כעת נפתח רישום אחר לספקים בעלי יכולת לספק מבני קבע באתר.

ספק שהגיש בקשה להירשם למאגר לאספקת מבנים יבילים-ארעיים ומעוניין להגיש גם בקשה להירשם כספק בעל יכולת לספק מבני קבע באתר – רשאי להגיש בקשה נפרדת על גבי הטפסים המתאימים עד למועד האחרון להגשה.

הכל כמפורט באתר החטיבה להתיישבות.

  1. מימוש ההתקשרות בין החטיבה לספק מותנית ברישומו כקבלן מוכר לעבודות ממשלתיות (קבלן עם כוכבית). ניתן להגיש בקשה להכרה כקבלן מוכר בקישור זה:
    https://www.gov.il/he/departments/guides/contractors-recognized?chapterIndex=1

קישור לרישום למאגר: https://www.hityashvut.org.il/maagar-sapakim/