ריכוז רשימות קבלנים המעוניינים לבצע עבודות שיפוץ ותיקון מבנים והשמשת מקלטים בישובי הדרום והצפון - בוני הארץ : בוני הארץ

ריכוז רשימות קבלנים המעוניינים לבצע עבודות שיפוץ ותיקון מבנים והשמשת מקלטים בישובי הדרום והצפון

התאחדות הקבלנים בוני הארץ והתאחדות קבלני השיפוצים מרכזות רשימת חברות, קבלני ביצוע וקבלני שיפוצים למגוון עבודות שיפוץ בישובי הדרום והצפון עבור חברת עמיגור, חברת בת של הסוכנות היהודית, שקיבלה מינוי לצרכי ביצוע העבודות הנ"ל.

קבלן המעוניין להיות במאגר לעבודות ביצוע, כפי שיוכתבו על ידי חברת עמיגור, מתבקש למלא את הטופס בקישור הבא:

קישור לטופס