רישיון נשק עבור קבלנים באתרי הבניה - בוני הארץ : בוני הארץ

רישיון נשק עבור קבלנים באתרי הבניה

רישוי נשק מתבצע באופן פרטני ולכן כל מי שמעוניין להגיש בקשה יעשה זאת באופן אישי מול האגף לרישוי כלי ירייה בלינק הבא:

https://www.gov.il/he/departments/ministry-of-public-security-firearms/govil-landing-page

בסיום הגשת הבקשה אנא העבירו אלינו העתק / צילום שלה ואנו ננסה לקדם אותה בערוצים שלנו.