רישוי עצמי באמצעות מורשה להיתר Archives - בוני הארץ : בוני הארץ

רישוי עצמי באמצעות מורשה להיתר

בחוק ההסדרים נקבע כי אדריכלים מורשים יוכלו להחליף את רשות הרישוי בהליך הוצאת היתר בנייה והיתרי שינויים לבניין שעיקרו למגורים. לצורך השלמת ההליך, ביום 23.08.22 הותקנו תקנות המשלימות את הליך הרישוי העצמי באמצעות מורשה להיתר והוצאתו אל הפועל.